Transformatie

C5 Bouw & Ontwikkeling transformeert leegstaand vastgoed naar bijvoorbeeld woongerelateerde invullingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan studentenwoningen, starterswoningen, zorgappartementen, huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten/expats en vele andere mogelijke ontwikkelingen.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle bijkomende facetten als woonomgeving, leefklimaat, verduurzaming, haalbaarheid, etc.